Twój koszyk na zakupy

Brak produktów w koszyku.

Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych oraz dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za Państwa zainteresowanie. W dalszej części informujemy, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Administratorem danych przetwarzanych na niniejszej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) jest eCOM Farm GmbH, Mersmanns Stiege 6 48341 Altenberge, Niemcy, tel. 15678 423502, e-mail: info@moto-screenies.com Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań kierowanych do osoby odpowiedzialnej). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków “https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas zwykłego, informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, tzn. gdy nie dokonują Państwo rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam informacji, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera (tzw. “pliki logowania serwera”). Gdy wywołują Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu strony internetowej:

Nasza odwiedzana strona
Data i godzina w momencie dostępu
Ilość wysłanych danych w bajtach
Źródło/odnośnik, z którego trafiłeś na tę stronę
Używana przeglądarka
Zastosowany system operacyjny
Wykorzystany adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane te nie są przekazywane dalej ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnej kontroli plików logowania serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użytkowanie.

3) Cookies

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (third-party cookies) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (tzw. persistent cookies). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają one i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresu IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Czas przechowywania danego pliku cookie można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej.

W niektórych przypadkach pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapamiętanie ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na późniejszą wizytę na stronie). Jeśli dane osobowe są przetwarzane również przez poszczególne pliki cookie, które są przez nas używane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjazny dla klienta i skuteczny projekt wizyty na stronie.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą stronę bardziej interesującą dla użytkownika. W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, na Państwa dysku twardym zapisywane są również pliki cookie firm partnerskich (pliki cookie stron trzecich). W przypadku współpracy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, zostaną Państwo indywidualnie i oddzielnie poinformowani o stosowaniu takich plików cookie oraz zakresie gromadzonych informacji w każdym przypadku w ramach poniższych punktów.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i mogli indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4) Kontaktowanie się

Dane osobowe są zbierane podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Jakie dane są pobierane w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz w celu związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Twoje dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojego wniosku. Dzieje się tak, gdy okoliczności wskazują na to, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona i o ile nie istnieją przeciwne ustawowe zobowiązania do zachowania danych.

5) Przetwarzanie danych przy zakładaniu konta klienta oraz w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażą je nam Państwo w celu realizacji umowy lub przy zakładaniu konta klienta. Jakie dane są zbierane, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może być dokonane poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i prawa handlowego, a po upływie tych okresów usunięte, chyba że udzielą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub dalsze wykorzystywanie danych zostanie przez nas prawnie dozwolone.

6) Wykorzystanie Państwa danych do marketingu bezpośredniego

Reklama za pośrednictwem poczty listowej

Ze względu na nasz uzasadniony interes w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo do zapisania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile otrzymaliśmy od Państwa te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego – Państwa tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz oznaczenia zawodowego, branżowego lub handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO oraz do wykorzystania tych informacji w celu przesłania Państwu pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystywania Państwa danych w tym celu, wysyłając wiadomość do osoby odpowiedzialnej.

7) Przetwarzanie danych w celu obsługi zamówień

7.1 W celu realizacji Twojego zamówienia współpracujemy z niżej wymienionymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną w ramach realizacji umowy przekazane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Państwa dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności zleconej instytucji kredytowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku korzystania z usług dostawców usług płatniczych, poinformujemy Państwa o tym wyraźnie poniżej. Podstawą prawną do przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

7.2 Korzystanie z usług specjalnych usługodawców w celu realizacji i obsługi zamówień

– JTL
Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem usługodawcy “JTL” (JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven). Imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie inne dane osobowe zostaną przekazane JTL zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO wyłącznie w celu realizacji zamówienia online. Państwa dane będą przekazywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście konieczne do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych JTL oraz deklarację ochrony danych JTL-Software-GmbH można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.jtl-software.de/Datenschutz

7.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

– Paypal
W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub – jeśli jest to oferowane – “zakupu na konto” lub “płatności ratalnej” za pośrednictwem systemu PayPal, w ramach realizacji płatności przekazujemy dane dotyczące płatności firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanej dalej “PayPal”). Przekazanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności.
Firma PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej dla metod płatności karta kredytowa w systemie PayPal, polecenie zapłaty w systemie PayPal lub – jeśli są oferowane – “zakup na konto” lub “płatność ratalna” w systemie PayPal. W tym celu dane dotyczące płatności Użytkownika mogą być przekazywane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal polegającego na określeniu wypłacalności Użytkownika. Firma PayPal wykorzystuje wynik sprawdzenia wiarygodności kredytowej pod względem statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu danej metody płatności. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). O ile wartości punktowe są uwzględnione w raporcie kredytowym, mają one swoją podstawę w naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje, ale nie ogranicza się do danych adresowych. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych, w tym informacje o wykorzystywanych agencjach kredytowych, można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu swoich danych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. Firma PayPal może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

8) Stosowanie grafiki ratingowej i znaku jakości

Grafika ShopVote

Aby wyświetlić nasz znak ShopVote i zebrane i / lub zagregowane oceny, jeśli w ogóle, mamy włączone ShopVote grafiki na tej stronie.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Grafika ShopVote i reklamowane za jej pomocą usługi są ofertą firmy Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Monachium.

Po wywołaniu grafiki ShopVote serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz źródło połączenia (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Żadne inne dane osobowe nie są gromadzone lub przechowywane przez grafikę ShopVote.

9) Wykorzystanie mediów społecznościowych: filmy wideo

Wykorzystanie filmów z Youtube

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję osadzania Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od dostawcy “Youtube”, który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”).

W tym przypadku zastosowano rozszerzony tryb ochrony danych, który według oferenta powoduje zapisywanie informacji o użytkowniku tylko wtedy, gdy odtwarzane są filmy wideo. W przypadku uruchomienia odtwarzania osadzonych filmów Youtube, dostawca “Youtube” używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Zgodnie z informacjami od “Youtube” są one wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta, gdy klikniesz na film. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i poddaje je ocenie. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych w oparciu o potrzeby. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z YouTube. Podczas korzystania z YouTube dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.
Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmów wideo, przy każdym wywołaniu tej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z siecią Google, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych bez naszego wpływu.

W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list

Dalsze informacje na temat ochrony danych w “YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy usług pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

O ile jest to prawnie wymagane, uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

10) Marketing internetowy

10.1 Piksel Facebooka do tworzenia niestandardowych grup odbiorców
W ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tak zwany “piksel Facebooka” portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”).
Jeśli użytkownik kliknie na umieszczoną przez nas reklamę, która jest odtwarzana na Facebooku, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawany jest dodatek przez Facebook Pixel. Jeśli nasza strona umożliwia udostępnianie danych Facebookowi za pośrednictwem Pixela, ten parametr URL jest zapisywany w przeglądarce użytkownika za pośrednictwem pliku cookie, który nasza strona, do której kierujemy, sama ustawia. Ten plik cookie jest następnie odczytywany przez Facebook Pixel i umożliwia przekazywanie danych do Facebooka.
Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. “Facebook ads”). W związku z tym używamy piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. “Custom Audiences”). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania. Pozwala nam to na dalszą ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez śledzenie, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. “konwersja”).
Zebrane dane są dla nas anonimowe, więc nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami korzystania z danych Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/). Dane te mogą umożliwić Facebookowi i jego partnerom umieszczanie reklam na Facebooku i poza nim.
Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem Piksela Facebooka odbywa się na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zakresie oceny, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszej oferty online, jak również naszych działań reklamowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Informacje generowane przez Facebook są zazwyczaj przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane; może to również obejmować przesyłanie ich na serwery Facebook Inc. w USA. Facebook Inc. z siedzibą w USA jest certyfikowany w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych “Privacy Shield”, które gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE.
Aby nie zgodzić się na gromadzenie danych przez piksel Facebooka i wykorzystywanie ich do wyświetlania reklam na Facebooku, można ustawić plik cookie opt-out, klikając poniższy link, który dezaktywuje śledzenie przez piksel Facebooka:
Wyłączenie Piksela Facebooka
Ten plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć powyższy link.
O ile jest to prawnie wymagane, uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

10.2 Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi reklamy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”). Google AdSense używa tzw. cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Ponadto Google AdSense wykorzystuje do zbierania informacji tak zwane “web beacons” (małe niewidoczne grafiki), za pomocą których mogą być rejestrowane, gromadzone i oceniane proste czynności, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie i/lub web beacon (w tym Państwa adres IP) o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google i tam zapisywane. Może to również obejmować przesyłanie danych na serwery Google LLC. w USA.

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny Państwa zachowań w zakresie korzystania z reklam AdSense. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google AdSense nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje zebrane przez Google mogą zostać przekazane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Opisane przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu kierowania do użytkownika reklam przez reklamujące się osoby trzecie, których reklamy są wyświetlane na tej stronie internetowej na podstawie ocenionego zachowania użytkownika. Przetwarzanie to służy również naszym interesom finansowym, polegającym na wykorzystywaniu potencjału ekonomicznego naszej strony internetowej poprzez odpłatne wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych osób trzecich.

W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz trwale wyłączyć pliki cookie dla preferencji reklamowych, zapobiegając im poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki lub możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

O ile jest to prawnie wymagane, uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

10.3 Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Ads

Ta strona internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego “Google Ads” oraz, w ramach Google Ads, z funkcji śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”). Korzystamy z Google Ads, aby za pomocą nośników reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych w odniesieniu do danych kampanii reklamowych. W ten sposób realizujemy cel, jakim jest wyświetlanie interesujących dla Państwa reklam, uczynienie naszej strony internetowej bardziej interesującą dla Państwa oraz uzyskanie sprawiedliwej kalkulacji poniesionych kosztów reklamowych.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach klientów Google Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo zablokować to wykorzystanie, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod słowem kluczowym “Ustawienia użytkownika”. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads w oparciu o nasz uzasadniony interes w reklamie ukierunkowanej zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Korzystanie z Google Ads może również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która gwarantuje przestrzeganie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może trwale wyłączyć pliki cookie dla preferencji reklamowych, zapobiegając im poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki lub poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

O ile jest to prawnie wymagane, uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

11) Retargeting/ Remarketing/ Reklama polecająca

Google Ads Remarketing
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Ads Remarketing, za pomocą której reklamujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Google, jak również na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia (“Google”). W tym celu Google instaluje w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego plik cookie, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora cookie oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron. Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
Dodatkowe przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych przez użytkownika w Internecie. W tym przypadku, jeśli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, Google wykorzysta Państwa dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla remarketingu cross-device. W tym celu Państwa dane osobowe zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. Korzystanie z usługi Google Ads Remarketing może również wiązać się z przekazywaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.
Możesz trwale wyłączyć ustawianie plików cookie dla preferencji reklamowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternatywnie można uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info na temat ustawiania plików cookie i dokonać ustawień w tym zakresie. Wreszcie, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
Im Falle der Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google LLC. mit Sitz in den USA, Google LLC. ist für die Einhaltung des US-EU-Datenschutzabkommens “Privacy Shield” zertifiziert, das die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus garantiert. Das aktuelle Zertifikat kann hier eingesehen werden: https://www.privacyshield.gov/list
Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie reklamy i Google można znaleźć tutaj:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z opcji odwołania, należy postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją odwołania.

12) Prawa osoby, której dane dotyczą

12.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu obszerne prawa podmiotowe (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, o których informujemy poniżej:

Prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO: W szczególności mają Państwo prawo do informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania lub kryteriów ustalania okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego. kryteria ustalania okresu przechowywania, istnienie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi do organu nadzorczego, pochodzenie Państwa danych, jeśli nie zostały one od Państwa pobrane przez nas, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania Państwa, jak również Państwa prawo do informacji o tym, jakie gwarancje istnieją zgodnie z art. 46 GDPR, jeśli Państwa dane są przekazywane do państw trzecich;
Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO: Mają Państwo prawo do natychmiastowego sprostowania wszelkich niedokładnych danych dotyczących Państwa i/lub uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych, które posiadamy na Państwa temat;
Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełnione są warunki art. 17 (1) DSGVO. Prawo to nie istnieje jednak w szczególności, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO: Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tak długo, jak długo weryfikowana jest prawidłowość Państwa danych, którą Państwo kwestionują, jeśli odmówią Państwo usunięcia swoich danych z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania danych i zamiast tego zażądają Państwo ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli potrzebują Państwo swoich danych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych po tym, jak po osiągnięciu celu nie będziemy już potrzebować tych danych, lub jeśli zgłosili Państwo sprzeciw z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, dopóki nie zostanie ustalone, czy przeważają nasze uzasadnione powody;
Prawo do informacji zgodnie z art. 19 GDPR: Jeżeli zażądali Państwo od administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO: Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo udostępnili w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać, aby zostały one przekazane innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
Prawo do odwołania zgody zgodnie z art. 7 (3) DSGVO: Mają Państwo prawo do odwołania raz udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie usuniemy dane, o których mowa, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia;
Prawo do złożenia zażalenia zgodnie z art. 77 GDPR: Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza GDPR, masz – bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych – prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

12.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW NA PODSTAWIE NASZEGO NADRZĘDNEGO UZASADNIONEGO INTERESU, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.
JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO KONTYNUOWANIA PRZETWARZANIA DANYCH, JEŻELI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI PODSTAWOWYMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH MA NA CELU DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONĘ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEGO MARKETINGU. MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

13) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania i – w razie potrzeby – dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 (1) a DSGVO, dane te są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań prawnych lub quasi-prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresów przechowywania, o ile nie są już wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy i / lub nie ma uzasadnionego interesu z naszej strony do dalszego przechowywania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO dane te są przechowywane do czasu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, dane te są przechowywane do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 (2) DSGVO.

O ile nie wskazano inaczej w innych informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu dotyczących konkretnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe są w inny sposób usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.